Pripojenie
 • TORnet Koax
 • TORnet LAN
 • Turbo 5 GHz Senior
 • Turbo 5 Ghz Klasik
 • Turbo 5 Ghz Biznis
Cena bez viazanosti
 • 65 €
 • 20 €
 • -
 • -
 • -
Cena s viazanosťou na 24 mesiacov
 • 1 €
 • 1 €
 • 55 €
 • 55 €
 • 55 €

Dodatočné informácie

TORnet Koax – nutná výmena dátovej zásuvky.
Pri inštalácii zákazník dostáva do bezplatného prenájmu modem, ktorý je vlastníctvom poskytovateľa internetu. Po ukončení pripojenia je nutné modem vrátiť.

Cena pripojenia obsahuje

Zmeranie signálu.
Všetky inštalačné prácé spojené s umiestnením.
Nastavenia počítača pre prístup k internetu.
Overenie kvality pripojenia.
Mesačná skúšobná doba, počas ktorej zákazník môže vypovedať zmluvu bez udania dôvodu (aj viazanú zmluvu)
Pripájame aj zákazníkov s vlastnými zariadeniami od 1 € (podmienkou je aby zariadenie zákazníka spĺňalo podmienky kompatibility našej siete).
V cene pripojenia nieje zahrnutý Wifi router, pripojenie je ukončené pre jeden počítač koncovkou RJ45.