Úkon
 • Zriadenie pripojenia
 • Zrušenie pripojenia
 • Verejná IP adresa
 • Privátna IP adresa
 • Zmena služby na vyššiu
 • Zmena služby na nižšiu
 • Zmena fakturačných údajov
 • Inštalácia ďalšej IP adresy
 • Reinštalácia PC u zákazníka bez zálohovania dát
 • Reinštalácia PC vo firme bez zálohovania dát
 • Výjazd technika z dôvodu neoprávnene nahlásenej poruchy
 • Zdieľanie pripojenia, prekonfigurovanie zariadení, svojvoľná zmena IP adresy
 • Oneskorenie platby
 • Druhá upomienka
 • Znovupripojenie klienta po odpojení
Popis
 • Platí len pre majiteľov mikrovlnného zaridenia
 • Demontáž mikrovlnného zariadenia
 • Verejná (public) IP adresa
 • Ďalšia privátna (private) IP adresa
 • Zmena zmluvnej rýchlosti na vyššiu
 • Zmena zmluvnej rýchlosti na nižšiu
 • X
 • Inštalácia a konfigurácia ďalšej IP k stávajúcemu pripojeniu
 • Zahŕňa inštaláciu OS a ovládačov
 • Zahŕňa inštaláciu OS a ovládačov
 • X
 • X
 • Oneskorenie platby
 • Oneskorenie platby
 • Oneskorenie platby
Mesačný poplatok
 • X
 • X
 • 5 €
 • 3 €
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
Jednorázový poplatok
 • 1 €
 • 20 €
 • X
 • X
 • X
 • 5 €
 • 5 €
 • 10 €
 • 30 €
 • 30 €
 • 10 €
 • 20 €
 • 3 €
 • 10 €
 • 3 €